Yksityisten ja yritysten oikeudelliset asiat asiantuntevasti ja luottamuksella

Ota yhteyttä!

Yksityisten ja yritysten oikeudelliset asiat asiantuntevasti ja luottamuksella

Ota yhteyttä!

Yksityisten ja yritysten oikeudelliset asiat asiantuntevasti ja luottamuksella

Ota yhteyttä!

Asianajotoimisto Kai Laine Oy on Joensuussa toimiva yleisjuridiikkaan keskittynyt asianajotoimisto, jossa hoidetaan yksityisten ja yritysten kaikenlaisia

oikeudellisia asioita asiantuntevasti. Toimistomme hoitaa myös riita- ja rikosoikeudenkäyntejä.

Saat lisätietoa palveluistamme ottamalla yhteyttä toimistoomme puhelimitse, sähköpostitse, yhteydenottolomakkeella tai henkilökohtaisesti käymällä. Arvioimme asianne hoitamisen kustannukset, mikäli se on asian laatu ja laajuus huomioon ottaen mahdollista. Sisällöltään, työmäärältään ja laadultaan selkeiden toimeksiantojen suorittamisesta on myös mahdollista sopia kiinteä palkkio.

Avustamme asiakkaitamme riita-, rikos- ja hakemusasioiden sekä hallintoriitojen oikeudenkäynneissä ja erilaisissa vaihtoehtoisissa riidanratkaisumenettelyissä (erilaiset sovintomenettelyt tuomioistuimissa ja niiden ulkopuolella) sekä muissa menettelyissä, kuten kuluttajariitalautakunnassa, vakuutuslautakunnassa ja sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa.

 

Arvioimme asioihinne liittyvät mahdollisuudet ja riskit, ja huolehdimme erilaisiin vakuutuksiin liittyvien oikeusturvaetujen hakemisesta sekä julkisen oikeusavun edellytysten selvittämisestä ja hakemisesta.

 

Toimistomme on avoinna maanantai–perjantai (kello 9.00–16.00).

Palvelut

 • Perhe- ja lapsioikeus (avioehtosopimukset, avioero, avioliitto)

 • Perintöoikeus (testamentit, perunkirjoitukset, pesänselvitykset, perinnönjaot, kuolinpesät)

 • Rikosoikeus

 • Konkurssit

 • Vahingonkorvausoikeus

 • Yleisjuridiikka

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme, miten voimme auttaa sinua.

Palveluitamme yksityisille ja yrityksille:

 • Oikeudenkäynnit riita- ja rikosasioissa

 • Perunkirjoitukset, pesänselvitykset ja perinnönjaot

 • Testamentit, ennakkoperinnöt ja lahjoitukset

 • Kauppakirjojen ja sopimusten laatiminen

 • Avio- ja avoeroon liittyvät asiat

 • Lapsioikeudelliset asiat

 • Ulkomaalaisasiat

 • Vahingonkorvaus- ja virhevastuut

 • Takaus-, vakuus- ja velkomusasiat

 • Kiinteistö- ja asuntokauppariidat

 • Yritysten perustaminen ja yrityskaupat

 • Yhtiöoikeus ja osakassopimukset

 • Työ-, kilpailu- ja julkisoikeudelliset asiat

 • Konkurssit ja perintään liittyvät asiat.

Asianajotoimisto Kai Laine Oy palvelee yksityisiä ja yrityksiä Joensuussa. Ota yhteyttä ja kerro, kuinka voisimme olla avuksi.

Yhteydenotto