Yksityisten ja ja yritysten oikeudelliset asiat asiantuntevasti ja luottamuksella

Asianajotoimisto Kai Laine Oy on Joensuussa toimiva yleisjuridiikkaan keskittynyt asianajotoimisto, jossa hoidetaan yksityisten ja yritysten kaikenlaisia oikeudellisia asioita asiantuntevasti.Toimistomme hoitaa myös riita- ja rikosoikeudenkäyntejä.

Saat lisätietoa palveluistamme ottamalla yhteyttä toimistoomme puhelimitse, sähköpostitse, yhteydenottolomakkeella tai henkilökohtaisesti käymällä. Arvioimme asianne hoitamisen kustannukset, mikäli se on asian laatu ja laajuus huomioon ottaen  on mahdollistaä. Sisällöltään, työmäärältään ja laadultaan selkeiden toimeksiantojen suorittamisesta on myös mahdollista sopia kiinteä palkkio.

Avustamme asiakkaitamme riita-, rikos- ja hakemusasioiden sekä hallintoriitojen oikeudenkäynneissä ja erilaisissa vaihtoehtoisissa riidanratkaisumenettelyissä ( erilaiset sovintomenettelyt tuomioistuimissa ja niiden ulkopuolella) sekä muissa menettelyissä, kuten kuluttajariitalautakunnassa, vakuutuslautakunnassa ja sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa.

Arvioimme asioihinne liittyvät mahdollisuudet ja riskit ja huolehdimme erilaisiin vakuutuksiin liittyvien oikeusturvaetujen hakemisesti sekä julkisen oikeusavun edellytysten selvittämisestä ja hakemisesta.

Toimistomme on avoinna maanantai- perjantai 8.00-16.00.  

Palvelut

 • Perhe- ja lapsioikeus (avioehtosopimukset, avioero, avioliitto)
 • Perintöoikeus (testamentit, perunkirjoitukset, pesänselvitykset, perinnönjaot, kuolinpesät)
 • Rikosoikeus
 • Konkurssit
 • Vahingonkorvausoikeus
 • Yleisjuridiikka

Ota yhteyttä - kerromme mielellämme, miten voimme auttaa sinua.

Palveluitamme yksityisille ja yrityksille

 • oikeudenkäynnit riita- ja rikosasioissa
 • perunkirjoitukset, pesänselvitykset, perinnönjaot
 • testamentit, ennakkoperinnöt, lahjoitukset
 • kauppakirjojen ja sopimusten laatiminen
 • avio- ja avoeroon liittyvät asiat
 • lapsioikeudelliset asiat
 • ulkomaalaisasiat
 • vahingonkorvaus- ja virhevastuut
 • takaus-, vakuus- ja velkomusasiat
 • kiinteistö- ja asuntokauppariidat
 • yritysten perustaminen, yrityskaupat
 • yhtiöoikeus ja osakassopimukset
 • työ-, kilpailu- ja julkisoikeudelliset asiat
 • konkurssit- ja perintään liittyvät asiat

 

 

 

Asianajotoimisto Kai Laine Oy | Siltakatu 14 A 13 | 80100 JOENSUU 010 2390 030 | kai.laine@kolumbus.fi / info@asianajotoimistokailaine.fi | www.asianajotoimistokailaine.fi